Όροι και Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο, διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους παροχής υπηρεσιών και χρήσης του ιστότοπου. Αυτό το κείμενο συνάπτει μια συμφωνία μεταξύ εσάς και του ιστότοπου, η οποία τεκμηριώνει τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου.

Η χρήση του ιστότοπου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη και το περιεχόμενό του δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλές ή άμεση ή έμμεση συμβουλή στον επισκέπτη/χρήστη για οποιαδήποτε ενέργεια. Οι παρακάτω όροι χρήσης αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας τόσο από απλό επισκέπτη/χρήστη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη (δηλαδή χρήστη που έχει δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας). Επιπλέον, οι όροι χρήσης που περιγράφονται παρακάτω έχουν πεδίο εφαρμογής ολόκληρου του περιεχομένου του ιστότοπου και ισχύουν για οτιδήποτε γενικά περιλαμβάνεται σε αυτόν αλλά και σχετίζεται με αυτόν. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή την πρόσβαση στον ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο, την προβολή ή την περιήγησή του, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε και δεσμεύεστε για τη συμμόρφωσή τους.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς και η απόλαυση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής απευθύνονται αποκλειστικά σε πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Πρόσωπα που δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν και να επισκέπτονται τον ιστότοπο καθώς και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου ή ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας που θα πραγματοποιηθούν από επισκέπτες/χρήστες που δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, επειδή ο ιστότοπος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την ταυτότητα των εισερχόμενων επισκεπτών/χρηστών.

Εάν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο των όρων χρήσης που περιλαμβάνονται σε αυτό το κείμενο και δεν τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπού μας άμεσα και αυτόματα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης του και τη δέσμευσή σας σε αυτούς.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

I. Εγγραφή-Λογαριασμός Χρήστη

Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει στους επισκέπτες/χρήστες της να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό (user account). Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τον χρήστη δεν είναι υποχρεωτική τόσο για την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας όσο και για την πραγματοποίηση συναλλαγής.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού, θα ζητηθούν από τους χρήστες ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και αφετέρου να διατηρεί και να ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού του χρήστη, θα του ζητηθεί να ορίσει όνομα χρήστη (όνομα χρήστη) και προσωπικό κωδικό πρόσβασης (κωδικός πρόσβασης). Ο χρήστης πρέπει να επιδείξει την ανάλογη επιμέλεια προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά του στοιχεία. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή της παράνομης χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και των κωδικών πρόσβασης σε αυτές από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Η ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες μια υπηρεσία μέσω της οποίας μπορούν να αλλάξουν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια κωδικού πρόσβασης, μη εξουσιοδοτημένος χρήστης του προσωπικού λογαριασμού, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση για τη δική του ασφάλεια να αλλάξει άμεσα τον κωδικό πρόσβασής του.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις λειτουργίες που θα πραγματοποιήσει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού (user account). Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό, τον έλεγχο, τη χρήση και τη διαχείρισή του, καθώς και για τη μη πρόσβαση σε αυτόν από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να το πράξουν. Ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή βλάβης ή ζημίας που προκύπτει από τη μη συμμόρφωση των χρηστών με αυτούς τους όρους.

II. Γενικές υποχρεώσεις του επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης-χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο για νόμιμους και νόμιμους σκοπούς. Οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου καθώς και με το κείμενο των όρων χρήσης του ιστότοπού μας και περαιτέρω να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπού μας. Επιπλέον, πρέπει να συμπεριφέρεστε ευγενικά, ευγενικά και διακριτικά όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφή, ζημιά, απενεργοποίηση ή υπερφόρτωση των διακομιστών ή των δικτύων του ιστότοπού μας ή με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει παρεμβολές στην δωρεάν χρήση και ανεμπόδιστη απόλαυση των υπηρεσιών του ιστότοπου από τρίτους κόμματα. Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση οποιασδήποτε άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και την προώθηση και/ή τη διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για παρεμβολή, καταστροφή ή περιορισμό τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να επιχειρήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου, σε προσωπικούς λογαριασμούς άλλων χρηστών, σε ηλεκτρονικά συστήματα ή δίκτυα μέσω της μεθόδου hacking ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παρενόχληση του απορρήτου και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών, όπως η συλλογή ή/και η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται αυστηρά η βλάβη ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο. Πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται παραπάνω, ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου για εκούσια ή ακούσια παραβίαση οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομική ισχύ και αφορά και/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστότοπού μας.

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπό μας ή στο Δίκτυο γενικότερα, η οποία προκύπτει από κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη, εμπίπτει στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας υποστεί ο ιστότοπός μας λόγω οποιασδήποτε διαφωνίας/διαφωνίας/διαμάχης που μπορεί να προκύψει λόγω μη συμμόρφωσης του χρήστη με τους όρους της παρούσας ενότητας. Η ιστοσελίδα μας έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την ικανοποίηση της εν λόγω ζημίας προβαίνοντας σε κάθε σχετική νομική ενέργεια.

Η μη συμμόρφωση επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και με τους όρους χρήσης της, του δίνει το δικαίωμα να λάβει κάθε μέτρο που κρίνει απαραίτητο για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.

III. Ανάρτηση/Δημοσίευση περιεχομένου

Ο ιστότοπός μας παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του την απαραίτητη υποδομή και μέσα για την ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου. Ειδικότερα, αυτή η δυνατότητα αναφέρεται σε σχόλια και αξιολογήσεις προϊόντων που μπορούν να γίνουν από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, σχόλια και γενικά κάθε μορφή περιεχομένου που αναρτάται παραμένει αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Ως εκ τούτου, κάθε επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που δημοσιεύει, δημοσιεύει και μεταδίδει στην ιστοσελίδα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο ιστότοπός μας αποδέχεται ή εγκρίνει με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν ανά πάσα στιγμή από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη αυτού. Για το λόγο αυτό, ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για τις θέσεις που εκφράζονται ή γενικά το περιεχόμενο του υλικού που δημοσιεύουν οι επισκέπτες/χρήστες του ή για οποιαδήποτε μορφή ζημίας ή βλάβης προκληθεί σε οποιονδήποτε λόγω αυτού του περιεχομένου.

Ο επισκέπτης/χρήστης, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ανάρτησης και δημοσίευσης περιεχομένου, οφείλει να τηρεί τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, ευπρέπειας, ευγένειας και διακριτικότητας, να μην βλάπτει ή προσβάλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα ή καταστάσεις και να μην προβαίνει σε παράνομες ή/και ανήθικες πράξεις. σε γενικές αναρτήσεις/αναρτήσεις. Για παράδειγμα, ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας, διαφορετικά είναι προσωπικά υπεύθυνος για:

α) δημοσιεύουν και δημοσιεύουν περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, άσεμνο, δυσφημιστικό, προσβλητικό, ρατσιστικό ή με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα τρίτων,

β) δημοσιεύει και δημοσιεύει περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιασδήποτε οντότητας.

Οι απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες μέσω του περιεχομένου που δημοσιεύουν είναι αποκλειστικά δικές τους και μόνο προσωπικές αντιλήψεις που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι υιοθετούνται από τον ιστότοπο και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που τις εκφράζουν κάθε φορά. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να βασίζεστε σε οποιεσδήποτε απόψεις που δημοσιεύονται από επισκέπτες/χρήστες στον ιστότοπο καθώς αντιπροσωπεύουν απλώς την προσωπική τους γνώμη.

Ο ιστότοπος έχει το δικαίωμα να αφαιρεί αμέσως χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς υποχρέωση αιτιολογίας οποιοδήποτε περιεχόμενο αντίκειται στους παρόντες όρους χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεσή τους. Παράλληλα, ο ιστότοπος έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει έναν επισκέπτη/χρήστη από τις υπηρεσίες του σε περίπτωση που παραβεί τους όρους της παρούσας ενότητας, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας. Ενώ, ταυτόχρονα, ο ιστότοπος διατηρεί το πλήρες δικαίωμά του να διεκδικεί έναντι οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε αξίωση προκύψει από παραβίαση των όρων της παρούσας ενότητας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, εκτός από τις ρητώς αναφερόμενες εξαιρέσεις και αυτές που σαφώς φαίνεται ότι ανήκουν σε τρίτους (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά κείμενα, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, βίντεο, ήχους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και γενικά όλα τα αρχεία (στο παρακάτω περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου, σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών του ιστότοπου και προστατεύονται από την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Ο ιστότοπος διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα σε σχέση με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που έγιναν με βάση αυτό.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί, να παραποιηθεί, να μιμηθεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί ή να «ανεβαστεί», να μεταδοθεί, να διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο. Η περίπτωση της ατομικής αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη αποκλειστικά για προσωπική χρήση και όχι για δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση εξαιρείται ρητά από τις προηγούμενες ενδεικτικές και μόνο αναφερόμενες περιπτώσεις και εφόσον η ένδειξη της προέλευσής του και δεν θίγει σε καμία περίπτωση τρίτους καθώς και τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το περιεχόμενο του ιστότοπου, χωρίς αυτό να συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Πέραν των όσων αναφέρονται ρητά σε αυτή την ενότητα, η Κανάκη Αδαμαντία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει την προστασία κάθε άλλου νομικού δικαιώματος που σχετίζεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον ιστότοπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων υπηρεσιών, οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και ως εκ τούτου οι φορείς τους φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ)

Ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων. Αυτοί οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας μας. Οι ιστότοποι στους οποίους παραπέμπονται οι επισκέπτες/χρήστες μας μέσω των εν λόγω συνδέσμων υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης αυτών των ιστοσελίδων, τους οποίους συνιστάται να διαβάσουν προσεκτικά πριν συνεχίσουν την περιήγησή τους στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων μέσω των συνδέσμων που υπάρχουν στον ιστότοπό μας, το κάνει με δική του ευθύνη. Ο ιστότοπός μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών των άλλων ιστοσελίδων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την επίσκεψη ή χρήση των υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων, ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει ότι οφείλει να επικοινωνήσει απευθείας με τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η συμπερίληψη συνδέσμων δεν συνεπάγεται έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστοσελίδων από τον διαχειριστή του δικού μας ιστότοπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, την πολιτική απορρήτου που ακολουθούν ή για την ακρίβεια των υλικών που περιέχονται σε αυτήν. Επιπλέον, οι σύνδεσμοι προς έναν ιστότοπο τρίτων δεν υπονοούν ότι ο ιστότοπός μας υποστηρίζει ή προωθεί τον ιστότοπο τρίτων ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπος δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αφαιρέσει, να τροποποιήσει ή να διακόψει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτων ή συνδέσμου σε ιστότοπους και ιστότοπους τρίτων, εάν, κατά την κρίση του, διαπιστώσει παραβίαση ή πιθανή παραβίαση του νόμου ή των παρόντων όρων .

ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου υπόκειται στους όρους της παρούσας ενότητας καθώς και στις διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο αυτής της ενότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, αυτοί οι όροι απορρήτου μπορούν να αναθεωρηθούν και να ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του ιστότοπου παρακαλούνται να ελέγχουν περιοδικά αυτούς τους όρους για πιθανές αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις πιθανές τροποποιήσεις.

Κατά την περιήγηση και χρήση αυτού του ιστότοπου και για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επισκέπτες/χρήστες μέσω αυτού, είναι πιθανό να ζητηθεί από τους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπού μας να παράσχουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email , διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.

Η ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών/χρηστών της μόνο όταν οι ίδιοι τις παρέχουν οικειοθελώς με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες online και προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας. Προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ή επικοινωνία με ένα άτομο καθώς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό το άτομο.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης εγγυάται την ακρίβεια και τη γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που οικειοθελώς δηλώνει στην ιστοσελίδα μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν οι επισκέπτες/χρήστες περιορίζονται αποκλειστικά στις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και οποιαδήποτε συλλογή ή επεξεργασία τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η συγκατάθεση των επισκεπτών-χρηστών για τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων παρέχεται με την αποδοχή των όρων χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ρυθμίζουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Ο ιστότοπος ειδικότερα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/επισκέπτες του έχουν παράσχει με τη ρητή συγκατάθεσή τους και για τους παρακάτω σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω:

• Να παρέχει υπηρεσίες που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω αυτής της ιστοσελίδας όπως για την πραγματοποίηση συναλλαγών

• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών

• Να συλλέγουμε πληροφορίες από επισκέπτες/χρήστες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπό μας και να τα βελτιώνουμε με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται

• Να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες για νέα προϊόντα καθώς και προσφορές ιστοσελίδων μετά από συγκατάθεσή τους

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες/επισκέπτες είναι αποκλειστικά ο παρών ιστότοπος, ο οποίος δύναται να τα διαβιβάσει σε συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών με σκοπό τη διεκπεραίωση των επιχειρηματικών του σχέσεων με τους επισκέπτες/χρήστες του.

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του αρχείου που δημιουργήθηκε για τους παραπάνω σκοπούς θα είναι η παρούσα ιστοσελίδα στην έδρα της οποίας θα εγκατασταθεί και το παραπάνω αρχείο.

Ο ιστότοπος δεν θα κοινοποιήσει ή με άλλον τρόπο διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών σε άλλα τρίτα μέρη, που δεν σχετίζονται με αυτόν, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή των σχετικών νομικών επιταγών και των μόνο αρμόδιες αρχές.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα όποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας προκειμένου να επιβεβαιώσει την πιθανή ύπαρξη οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου, τη διόρθωση ή και τη διαγραφή του ή να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των πληροφοριών που τον αφορούν. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή χωρίς ωστόσο η μεταγενέστερη ανάκληση να επηρεάσει την επεξεργασία που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση. Περαιτέρω, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για οτιδήποτε σχετίζεται με την αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Ο ιστότοπός μας αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους για τη διασφάλιση της ασφάλειας τους.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης, με δική του βούληση, αποκαλύψει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους μέσω αυτής της ιστοσελίδας, εναπόκειται σε αυτόν να διερευνήσει τους όρους προστασίας των δεδομένων αυτών από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Ο επισκέπτης/χρήστης που προβαίνει σε μια τέτοια ενέργεια αποδέχεται τη μη ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης του παρόντος ιστότοπου για την εν λόγω γνωστοποίηση σε τρίτους καθώς και για την πιθανή περαιτέρω χρήση των δεδομένων του από αυτούς. Επισημαίνεται επίσης ότι ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων τρίτων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, που γίνεται από επισκέπτες/χρήστες αυτού μέσω της ιστοσελίδας μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (COOKIES)

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που αποθηκεύει ο διακομιστής (web server) του ιστότοπου στον υπολογιστή ενός επισκέπτη/χρήστη έτσι ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται με τον ιστότοπο, ο τελευταίος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και προσφέρει στον χρήστη σχετικές πληροφορίες .

Παρόλο που τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ενός επισκέπτη/χρήστη, δεν προκαλούν ζημιά σε αυτόν, ούτε λαμβάνουν υπόψη κάποιο έγγραφο ή αρχείο από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή σελίδων του ιστότοπου για στατιστικούς λόγους και για τον προσδιορισμό των περιοχών που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες του και περιεχόμενο που καλύπτει τα ενδιαφέροντά τους. Η χρήση των Cookies από τον ιστότοπό μας τα προσαρμόζει στη ζήτηση, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στην αισθητή βελτίωσή του, προσφέρει στους επισκέπτες/χρήστες πλοήγηση ικανοποιητικού επιπέδου και καλύτερη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται μέσω των Cookies μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, τον τύπο του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και άλλες τέτοιες πληροφορίες. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του ιστότοπού μας μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων που μπορεί να επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση τα Cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας δεν περιέχουν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης.

Τα μενού των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές για τον τρόπο διαχείρισης των Cookies που διαφέρουν από πρόγραμμα περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης. Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπού μας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των Cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή να μην επιτρέπει την αποδοχή των Cookies σε καμία περίπτωση. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι εάν απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies στον ιστότοπό μας, η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας ενδέχεται να χαθεί εν μέρει. Είναι επίσης χρήσιμο να γνωρίζετε ότι η απενεργοποίηση ενός Cookie ή μιας κατηγορίας Cookies δεν διαγράφει το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να γίνει από εσάς αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δημιουργήσαμε αυτόν τον ιστότοπο για να σας παρέχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε αγαθά και προϊόντα καλλυντικού χαρακτήρα και θέλουμε η εμπειρία σας με τον ιστότοπό μας να σας φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για:

α) ποιοι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας

β) σε ποιο περιεχόμενο έχετε πρόσβαση

γ) εάν το παρεχόμενο περιεχόμενο πληροί τις απαιτήσεις σας

δ) πώς θα λάβετε και θα χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο

ε) ποιες ενέργειες θα προβείτε με την ευκαιρία της έκθεσής σας σε όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας

ζ) εάν η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας θα σας φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστότοπου παρέχονται ως έχουν και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την πληρότητα, την ορθότητα, την επικαιρότητα, την εμπορευσιμότητα, τη μη παραβίαση ή την καταλληλότητα αυτού του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό ή την απουσία των λαθών.

Ο ιστότοπος παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες «ως έχουν». Ο ιστότοπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού να διέπονται από ακρίβεια, σαφήνεια, επικαιρότητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ο ιστότοπος αναλαμβάνει την υποχρέωση εάν τυχόν λάθη ή παραλείψεις σχετικά με το περιεχόμενό του επισημανθούν από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη αυτού να καταβάλει άμεσα κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Ωστόσο, παρά τις εύλογες προσπάθειές μας να σας παρέχουμε περιεχόμενο που πληροί τις αναφερόμενες προϋποθέσεις, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με τέτοιο περιεχόμενο. Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου χρησιμοποιεί με αποκλειστική του ευθύνη οποιοδήποτε περιεχόμενο βρίσκεται στον ιστότοπό μας. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε κανενός είδους ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνετε ή ενέργεια που κάνετε σχετικά με το περιεχόμενο που διατίθεται σε εσάς μέσω του ιστότοπού μας.

Επίσης, ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς αστοχία, χωρίς σφάλματα, χωρίς βλάβη ή απώλεια δεδομένων ή πληροφοριών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι όλες οι ερωτήσεις που μπορεί να του τεθούν θα απαντηθούν. Ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών, ο ιστότοπος μπορεί να προβεί σε αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση του θα κάνουν τη λειτουργία του ευκολότερη και πιο αποτελεσματική.

Ομοίως, ο ιστότοπος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτός ή οι διακομιστές μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται διαθέσιμο στους επισκέπτες/χρήστες παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος.

Επιπλέον, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι με τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπού μας είναι δυνατό να εκτεθεί σε περιεχόμενο που είναι απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο ή γενικά παράνομο. Σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε μορφή βλάβης ή ζημίας που μπορεί να υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες του λόγω της έκθεσής τους σε τέτοιο περιεχόμενο.

Ο ιστότοπος, σε οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας ή βλάβης υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στα οποία προβαίνει ο επισκέπτης/χρήστης με την ευκαιρία αυτών των αποκλειστικά με πρωτοβουλία και με γνώση των όρων αυτών.

Επιπλέον, ο παρών ιστότοπος δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημιές από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λάθος επιλογή προϊόντων από τον επισκέπτη/χρήστη, αλόγιστη ή εσφαλμένη χρήση των προϊόντων ή υπαιτιότητα του παραγωγού όπως ενδεικτικό σφάλμα κατά την παραγωγή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών. Η ευθύνη μας περιορίζεται στην ευθύνη του πωλητή που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνημένων ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο. 534 κ.ε. Επομένως, σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συμφωνημένης ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 540 ΑΚ, ο αγοραστής έχει δικαίωμα αποκοπής είτε για να ζητήσει διόρθωση είτε αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός εάν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογη έξοδα ή να μειώσει την τιμή ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Ο ιστότοπος δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται στο θέμα του ηλεκτρονικού καταλόγου αλλά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πελάτη με βάση τα δεδομένα που τηρεί για τη διαθεσιμότητα ή μη και αναλαμβάνει, σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων αυτών, να ενημερώσει εγκαίρως την πελάτες της μη διαθεσιμότητας, οπότε δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των υπηρεσιών του και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση παραγγελιών και παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, όπως ενδεικτικοί λόγοι ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων ακραίων καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία φθορά ή καταστροφή προϊόντων πριν από την παράδοση στον χρήστη και μετά την αποστολή τους, παράνομη παρέμβαση του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία ο πάροχος Διαδικτυακής Επεξεργασίας Πληρωμών ή ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου ή ο πάροχος υπηρεσιών πρόσβασης ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, η εσφαλμένη παροχή πληροφοριών από την πλευρά του χρήστη και γενικά οποιοδήποτε περιστατικό που εμποδίζει άσκοπα από την πλευρά του την καλή τη πίστη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η ευθύνη της ιστοσελίδας περιορίζεται στις συμβατικές της υποχρεώσεις με τον καταναλωτή και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η παραγγελία μέσω του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος συνιστά σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως η οποία ρυθμίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4512/2018 που προχώρησε στην κωδικοποίηση του Ν. 2251/1994 (νόμος προστασίας του καταναλωτή) αφού οι τροποποιήσεις είχαν έρθει στο περιεχόμενό του. . Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει έγκυρη παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, εφόσον είναι νομικά αρμόδιο σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Οι παραγγελίες προϊόντων για λογαριασμό νομικών προσώπων συντάσσονται από τα φυσικά πρόσωπα που τα εκπροσωπούν νόμιμα.

Η διαδικασία παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διαμορφώνεται ως εξής: Ο επισκέπτης/χρήστης επιλέγει τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει και τα οποία είναι διαθέσιμα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και στη συνέχεια τα τοποθετεί στο «καλάθι». Στη συνέχεια επιλέγει τρόπο πληρωμής, τρόπο αποστολής και στη συνέχεια εισάγει τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης. Κατά τη διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων, ο επισκέπτης/χρήστης επιλέγει μόνος του αν θα δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό ή όχι. Στη συνέχεια ο επισκέπτης/χρήστης επιβεβαιώνει την παραγγελία και λαμβάνει email από την ιστοσελίδα μας σχετικά με την παραγγελία που έκανε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, η ιστοσελίδα διαθέτει τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

1. Με αντικαταβολή τη στιγμή της παραλαβής των προϊόντων.

2. Με κατάθεση στην Τράπεζα

3. Με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.

Ο καταναλωτής μέσω της ιστοσελίδας ενημερώνεται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, οπότε και θα δεσμεύεται από τη σχετική σύμβαση πώλησης, για τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που παρήγγειλε, τη συνολική τιμή του προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ή οποιαδήποτε άλλη χρέωση, τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής και αποστολής των προϊόντων, τις πρόσθετες χρεώσεις αποστολής και παράδοσης των προϊόντων, την προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να γίνει η παράδοση των προϊόντων καθώς και το δικαίωμα υπαναχώρησης. Η ιστοσελίδα σε κάθε περίπτωση παρέχει πληροφορίες για τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος καθώς και την ταυτότητα και τα στοιχεία του φυσικού προσώπου στο οποίο ανήκει.

Η προθεσμία μεταφοράς εξαρτάται από τη μεταφορική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σημειώστε ότι οι χρόνοι παράδοσης βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχουν οι εταιρείες παράδοσης και είναι μόνο ενδεικτικοί και κατά προσέγγιση. Ως εκ τούτου, η ιστοσελίδα μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση εκ μέρους των μεταφορικών εταιρειών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτοί οι όροι χρήσης ενδέχεται να αναθεωρηθούν και να ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή, όποτε κρίνουμε ότι αυτή η αναθεώρηση ή ενημέρωση είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση στο κείμενο των όρων χρήσης, θα δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα μας τους τροποποιημένους όρους χρήσης, ενώ ταυτόχρονα θα αναθεωρηθεί και η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των όρων χρήσης. είναι ορατό στους επισκέπτες/χρήστες στην αρχή αυτού του κειμένου. Οι αναθεωρημένοι όροι χρήσης θα αναρτηθούν από τη στιγμή που θα αναρτηθούν στον ιστότοπό μας. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων δεν θα θεωρείται ούτε θα αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, εκτός εάν είναι γραπτή και ενσωματωθεί στο παρόν. Παρακαλούμε να ελέγχετε κατά καιρούς τους όρους χρήσης του ιστότοπου καθώς η συνέχιση της χρήσης αυτού συνεπάγεται αυτόματα αφενός ότι γνωρίζετε οποιαδήποτε αναθεώρηση ή ενημέρωση αυτών των όρων χρήσης και αφετέρου ότι συμφωνείτε, αποδέχεστε, και δεσμεύονται από τους όρους χρήσης του ιστότοπου όπως αυτοί θα ισχύουν κατά καιρούς μετά από οποιαδήποτε αναθεώρηση ή ενημέρωση.

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας, καθώς και οποιαδήποτε αναθεώρηση ή τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, όπως ισχύει και ερμηνεύεται σύμφωνα με την καλή πίστη, την εμπορική δεοντολογία και τον οικονομικό και κοινωνικό σκοπό του σωστά . Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο ή καθίσταται άκυρη ή άκυρη ή ακυρώσιμη από αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από αυτό, χωρίς να επηρεάζεται σε καμία περίπτωση η ισχύς των άλλων όρων. Σε περίπτωση που η χρήση μιας υπηρεσίας του ιστότοπου διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι τελευταίοι μαζί με τους παρόντες όρους θα διέπουν τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των πιο ειδικών και γενικών όρων χρήσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης μιας υπηρεσίας. Το παρόν κείμενο αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ιστότοπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς.

Ρητά συμφωνείται ότι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και τη γενική χρήση του ιστότοπου από τον επισκέπτη/χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ακόμη και αν η πρόσβαση στο ιστοσελίδα στον τόπο μας πραγματοποιείται από χώρα εκτός Ελλάδος και υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης. Τυχόν παράλειψη της Κανάκη Αδαμαντία να ασκήσει συγκεκριμένο δικαίωμα ή προϋπόθεση που απορρέει από το παρόν κείμενο δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Η Κανάκη Αδαμαντία, στην οποία ανήκει ο ιστότοπος rachellebags.com, διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει την προστασία οποιουδήποτε δικαιώματος απορρέει από το παρόν κείμενο, ρητά ή σιωπηρά, έναντι οποιασδήποτε πράξης προσβολής, περιορισμού ή βλάβης.

Η χρήση της ιστοσελίδας, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό της υπόκεινται στους παραπάνω όρους χρήσης. Εάν οποιαδήποτε στιγμή ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο των όρων χρήσης όπως ισχύουν τώρα ή όπως θα ισχύουν μετά από πιθανή αναθεώρηση και δεν τους αποδέχεται πλήρως, παρακαλείται να μην κάνει χρήση του ιστότοπου και του Υπηρεσίες. Η χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη σημαίνει ότι δίνει την πλήρη έγκρισή του σε αυτούς, τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη και συναινεί να δεσμεύεται από αυτούς.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας, στείλτε email στη διεύθυνση info@rachellebags.com. Επίσης, εάν έχετε εντοπίσει προβλήματα με το περιεχόμενο του ιστότοπου που σχετίζονται με νομικά ή ηθικά ζητήματα, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ενημερώστε μας.

Πολιτική επιστροφών

Το rachellebags.com , υποστηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, σας δίνει τη δυνατότητα, μέσα από την πληρότητα των περιγραφών που αναρτώνται στις σελίδες του, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.

Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη από τη χρήση του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές, παρακάτω παραθέτουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Επιστροφές προϊόντων λόγω σφάλματος παράδοσης:

Σε εκείνες τις περιπτώσεις που παραδίδονται προϊόντα διαφορετικά από αυτά που έχουν παραγγελθεί, κατά είδος ή ποσότητα, ή λείπει κάποια ποιότητα που έχει προηγουμένως συμφωνηθεί εγγράφως με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα για έλεγχο και διαπίστωση του σφάλματος.

Ο πελάτης θα πρέπει να έχει προηγουμένως επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να επιστρέψει το προϊόν στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησής τους στον πελάτη επιβαρύνουν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, εφόσον οι πελάτες ακολουθήσουν τον τρόπο επιστροφής που προτείνει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Για λόγους ασφαλείας και κυρίως υγιεινής, προϊόντα με παραποιημένη ταινία ασφαλείας δεν θα γίνονται δεκτά για επιστροφή.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων:

Σε περίπτωση που το προϊόν που παραδίδεται σε πελάτη παρουσιάζει πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ικανότητας, αυτός δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται από το άρθρο 540 ΑΚ κατά την επιλογή του. Ειδικότερα, δικαιούται:

1. Να απαιτήσει, χωρίς την επιβάρυνση του, τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογα έξοδα.

2. Να μειώσει την τιμή.

3. Να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για ασήμαντο πραγματικό ελάττωμα.

Για να θεωρηθεί ένα ακίνητο συμβεβλημένο πρέπει να συμφωνηθεί εγγράφως.

Ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μόλις ανακαλύψει το πραγματικό ελάττωμα ή την έλλειψη συμφωνημένης χωρητικότητας προκειμένου να ενημερωθεί για το δικαίωμα που επιθυμεί να ασκήσει.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης ή άσκησης του δικαιώματος διόρθωσης ή αντικατάστασης του είδους, τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνουν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Επίσης, η εκ νέου προώθηση του προϊόντος μετά από διόρθωση ή αντικατάσταση επιβαρύνει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υποχρεούται να το πράξει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα δικαιώματα που παρέχει το άρθρο 540 ΑΚ παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών για κινητά πράγματα όπως ορίζονται στο άρθρο 554 ΑΚ.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εξαιρείται από τις υποχρεώσεις που περιγράφονται παραπάνω εάν ο πελάτης γνώριζε το πραγματικό ελάττωμα ή την έλλειψη της συμβατικής χωρητικότητας κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, ιδίως μετά από ειδοποίηση από τον ιστότοπό μας.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! Όλα τα παραπάνω ακυρώνονται χωρίς την επίδειξη της φορολογικής απόδειξης που συνόδευε τα προϊόντα!